Akupunktur

HERSKIND AKUPUNKTUR

ved Inge Herskind, akupunktør og sygeplejerske

Hvad er akupunktur?

 

Akupunktur er en kinesisk behandlingsform, som har eksisteret i flere tusinde år i Østen, og som i de seneste år har vundet mere og mere indpas I den vestlige verden. Det er en effektiv behandlingsform - stort set uden bivirkninger.

 

Akupunktur er oprindelig en kinesisk behandingsform, som har været anvendt i over 4000 år. Behandlingsformen er grundstenen I Traditionel Kinesisk Medicin (TCM), som bl.a. går helt tilbage til 400 før Kristi Fødsel.

Akupunkturen har igennem mange år vist gode resultater ved flere sygdomme, men blev først for alvor anerkendt I Vesten I 1979, da WHO officielt erklærede behandlingsformen velegnet til en lang række sygdomme. (link)

De seneste år er akupunktur derfor blevet mere og mere udbredt i den vestlige del af verden og idag anvendes akupunktur af ca. hver 3. praktiserende læge samt på flere hospitaler.

 

I følge den kinesiske filosofi fordeler livsenergien (QI) sig i kroppen via et netværk af energibaner, de såkaldte meridianbaner. Hvis der opstår en ubalance i kroppens energisystem, vil kroppen reagere med symptomer på sygdom. Meridianbanerne kan også beskrives som interne forbindelser, som er forbundet til organerne.

 

Ved at placere små sterile nåle på forskellige akupunkturpunkter, kan kroppen og livsenergien påvirkes, så kroppen uden tilførsel af medicin eller andet, kan helbrede sig selv og skabe balance igen.

Akupunktur bruges således til at genskabe balance og harmoni i en krop, som af en eller anden grund, er kommet I ubalance, hvilket kan vise sig ved forskellige symptomer på sygdom.

 

 

I det gamle Kina indså man værdien af et godt helbred og forstod, hvordan dette påvirkede folks livsstil og velbefindende. Derfor anså kineserne denne balance i kroppen, som en forudsætning for sundhed og harmoni, og som følge deraf var sygdom et tegn på ubalance i kroppen. Med andre ord kan akupunkturen være medvirkende til at øge livskvaliteten, forebygge sygdomme og genskabe balance.

 

 

Hvordan foregår akupunktur behandling?

 

Akupunktur tager udgangspunkt i et holistisk menneskesyn. Det vil med andre ord sige, at det er det HELE menneske, der behandles og ikke kun det enkelte symptom, der behandles. Behandlingen vil altid være individuel og tage udgangspunkt i den enkelte patients symptomer.

 

Den første behandling starter derfor altid med en samtale på ca. en halv time, hvor der spørges ind til forskellige helbredsmæssige udfordringer. Dette er det bedste udgangspunkt for at stille en optimal diagnose, før behandlingen påbegyndes.

 

Efterfølgende påbegyndes selve akupunkturbehandlingen, som varer 25 min. Der skal altså afsættes ca. en time til første behandling.

Efterfølgende behandinger vil tage ca. 30-45 min. Under selve behandlingen placeres 10-15 små ultratynde nåle I særlige akupunkturpunkter, som findes overalt på kroppen i de såkaldte meridianbaner.

Når nålene er placeret, vil nogle opleve en let kløe eller prikken flere steder i kroppen samtidig med en dejlig afslappethed. Efter ønske kan der lyttes til stille musik under behandlingen, så det føles så behageligt som muligt.

Nålene kan også stimuleres med el-stimulering (strøm) for at øge effekten, og der kan gives varmeterapi med en speciel varmelampe.

Jeg har også mulighed for at behandle med øreakupunktur enten som supplement til kropsakupunktur eller som selvstændig behandling.

 

Nogle mennesker vil efter behandlingen opleve træthed, mens andre giver udtryk for mere energi og overskud.

Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand efterfølgende for at hjælpe kroppen til udskillelse af affaldsstoffer.

 

Det vil ofte være hensigstmæssigt at behandle et par gange I den første uge for at booste kroppen. Derefter vil det typisk være nødvendigt med behandling en gang om ugen. Dette er dog meget individuelt og afhænger af den enkelte problematik.

 

Er du I tvivl, om akupunktur er den rigtige løsning for dig, er du velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende snak om mulighederne.

 

 

 

 

 
 
 

Akupunktør og sygeplejerske

Inge Herskind

Katterhøjvej 24

8270 Højbjerg, Århus

mobil 2023 0306